Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Sığır Eti İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında KararEt ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün kullanımı için  Tarife Kontenjanı kapsamında 02.01 Gümrük Tarife Pozisyonunda yer alan Büyükbaş  hayvanların eti (taze veya soğutulmuş) için 31.12.2016 tarihine kadar gümrük vergi oranı (0) sıfır olarak uygulanacaktır.
Karar kapsamında yapılan indirimden yararlanabilinmesi için Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen İthal lisansı alınması gerekmektedir.
Bu Karar kapsamında ithal edilen maddeye ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamelerinin ithal lisansı süresi içinde tescil edilmiş olması gerekmektedir. 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz