Eşyanın Denizyolu İle Basitleştirilmiş Usulde Transiti HakkındaLutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Eşyanın Denizyolu İle Basitleştirilmiş Usulde Transiti Hakkında 

Duyuru Özeti:
 

Transit rejimi çerçevesinde eşyanın denizyolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin hususlar 8 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği ile belirlenmiştir.

– Başvuru işlemlerine,

– Basitleştirme izninin verilmesine,

– Transit beyanı olarak gümrük idaresine iletilecek bilgilere,

– Gümrük idarelerince yapılacak işlemlere,

– İznin askıya alınması ve iptaline,

– İzin sahibinin yükümlülükleri ve sonradan kontrolüne,

İlişkin hususlar ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

 
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net