Eşya Kıymetinin Gözetim Kıymetine Yükseltilmesi Sebebiyle Fazladan Ödenen Vergilerin İadesine İlişkin VDDK Kararı Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Eşya Kıymetinin Gözetim Kıymetine Yükseltilmesi Sebebiyle Fazladan Ödenen Vergilerin İadesine İlişkin VDDK Kararı Hk.

Duyuru Özeti:

Serbest dolaşıma giriş beyannamesiyle ithal edilen ve gözetim uygulamasına tabi olan ancak gözetim belgesi bulunmayan eşyanın kıymetinin ilgili tebliğde belirtilen kıymete yükseltilerek yurt dışı gider olarak beyanı sonucu fazladan ödenen verginin geri verilmesi istemiyle mükellefler tarafından muhtelif davalar açılmaktadır.

Aynı konuda ve aynı istemi içerir davalara ilişkin muhtelif yargı birimlerinin kararları arasında aykırılıklar bulunduğundan, Samsun Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulunun başvurusu üzerine Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu (VDDK) 2020/1 Esas Sayılı Kararı oy çokluğu ile almıştır.

  • Eşyanın gümrük kıymetinin belirlenmesinde satış bedelinin esas alınmasına ilişkin düzenlemelere atıf yapılmış,
  • Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğlerde belirtilen birim kıymetin, eşyanın Gümrük Kanunu hükümlerine göre belirlenmiş gerçek satış bedeli olamayacağı ifade edilmiş,
  • Gözetim önlemlerinin hukuka aykırı uygulanması suretiyle fazladan ödenen vergilerin Gümrük Kanunu'nun 211. maddesi kapsamında iadesi istemiyle yapılan başvuruların hukuka uygun olduğuna karar verilmiştir.

Konuya ilişkin karara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

ÖNEMLİ NOT : Söz konusu VDDK kararı yargı birimleri arasındaki aykırılıkları giderme ve mükellef lehine olması noktasında önemli olmakla birlikte, davaların idare aleyhine sonuçlanması halinde bile gümrük idaresinin 2019/1 sayılı Genelge uyarınca;

Yargı kararı mucibince yükümlünün gözetim belgesi sunulmaksızın işlem yapmasına izin verilmesini temin eden ek beyanın ortadan kalktığı ve beyanın başlangıcındaki duruma dönüldüğünden bahisle geriye dönük gözetim belgesi talep etme ihtimali bulunmaktadır. 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net