Entegre Gümrük Tarife Sistemi Hakkında Karar Taslağı ve Eki Cetveli hk. (Avrupa Toplulukları Entegre Tarifesi (TARIC))Entegre Gümrük Tarife Sistemi Hakkında Karar Taslağı ve Eki Cetveli hk. (Avrupa Toplulukları Entegre Tarifesi (TARIC))

Bu Kararın amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin, Avrupa Toplulukları Entegre Tarifesine (TARIC) uyumunun sağlanması ile işlemlerde yeknesaklık sağlamaktır.

İlgili bilgi ve dosyalara ulaşmak için:

http://www.gumrukticaret.gov.tr/icerik/307/2868/entegre-gumruk-tarife-sistemi-hakkinda-karar-taslagi-ve-eki-cetv.html