Enerji Piyasası Düzenleme KurumundanEnerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT
DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA
TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
 

MADDE 1 – 24/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 1 numaralı eki ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı (18/03/2015) tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

 
Eki için tıklayınız.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150318-18-1.pdf
Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE