Endonezya / Buğday Unu Korunma Önlemi Soruşturması BM/ AEK Kabuklu Ceviz StandardıSayı: TİM.AKİB.GSK.HUBUB.2013/203-7982                                                                     Mersin, 08/07/2013

Konu: Endonezya / Buğday Unu Korunma Önlemi Soruşturması BM/ AEK Kabuklu Ceviz Standardı

Sayın

Akdeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Üyemiz

 

1- BM/AEK Kabuklu Ceviz Standardı

T.C. EkonomiBakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda;

“Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) Tarımsal Kalite Standartları Çalışma Grubu’nun tarım ürünlerinde uluslararası ticarete konu standartları belirlemeye yönelik 17-20 Haziran 2013 tarihlerinde gerçekleşen 60. Kuru ve Kurutulmuş Ürünler Uzmanlar Grubu toplantısında, BM/AEK Kabuklu Ceviz Standardına İlişkin Çin Delegasyonunca standardın kalite toleranslarının daha düşük değerler üzerinden yapılmasına ilişkin görüş bildirmiştir.

Öte yandan, söz konusu standardın kalite toleransları bölümünde yer alan “Toplam yenilebilir kısım hasarları”nın tespitinde denetim kriterinin “sayı ile” belirlenmesi önerilmiş olup, söz konusu öneri ulusal uygulamamızda “kilogram ile” belirlendiğinden ülkemiz delegasyonunca kabul edilmemiştir. Ancak, diğer ülke temsilcilerinin “Toplam Yenilebilir kısım hasarları”nın tespiti için “sayı ile” yapılan denetim uygulamasını benimsemiş olduğu hatırlatılarak (100 tane cevizin kırılarak ekte yer alan fotoğraftaki şekilde dizildiği, ve hasarlı olanların sayılarak toleransının belirlendiği) konuya ilişkin ülkemiz görüşünün Sekreteryaya resmi olarak bildirileceği belirtilmiştir.

Bilgileri ve ülkemiz denetim uygulamaları göz önünde bulundurularak bir örneği ekte iletilen taslak standardın kalite toleransları bölümünde yer alan değişiklik önerilerine ilişkin görüşlerinizin 10.07.2013 Çarşamba günü saat 12:00’e kadar ekteki “Görüş Bildirim Formu” formatında Birliğimize iletilmesi hususunu rica ederim.

Ekler:

1- Fotoğraf (1 adet)

2- Taslak Standart (7 sayfa)

3- Görüş Bildirim Formu (1 sayfa)

 

2- Endonezya/Buğday Unu Korunma Önlemi Soruşturması

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda;

“Bilindiği üzere, Endonezya Korunma Önlemleri Komitesi (KPPI) tarafından “buğday unu” ithalatına karşı yürütülen korunma önlemi soruşturması kapsamında 5 Aralık 2012 tarihinden bu yana % 20 oranında tarife şeklinde geçici korunma önlemi uygulanmaktadır. Bununla beraber, Endonezya makamları soruşturma kapsamında nihai bir korunma önlemi uygulanmasına ilişkin önerilerini 5 Haziran 2013 tarihinde Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Komitesi’ne sunmuş ve ilgili tarafları önlemin niteliğini tartışmak üzere istişarelere çağırmıştır.

Bu kapsamda, 20-21 Haziran 2013 tarihlerinde KPPI yetkilileri ile istişarelerde bulunulmuş olup, nihai önlemin “tarife kotası” şeklinde olması beklenmektedir. Bu itibarla, kota miktarının kullanımının takip edilebilmesini teminen ihracatçı firmalarımızın bir gözetim firmasından hizmet alması ihtimal dahilinde görünmektedir. Bununla beraber, nihai önlemin hangi tarihte yürürlüğe gireceği ise belirsizliğini korumaktadır.

Öte yandan, mezkur % 20 oranındaki geçici korunma önleminin ise DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması’nın ilgili hükmü uyarınca 200 günden fazla uygulanmaması gerekmekte olup, bahse konu 200 günlük sürenin 22 Haziran 2013 tarihi itibariyle dolmasından ötürü geçici önlemin kaldırıldığı ilgili Endonezya makamlarınca teyit edilmiş bulunmaktadır. Gelinen aşamada, ihracatçı firmalarımız Endonezya’ya buğday unu ihracatlarında bir nihai korunma önlemi uygulanana kadar mevcut % 5 oranındaki gümrük vergisine tabi olacaklardır.

Bu kapsamda, bugün itibariyle Endonezya’ya yapılacak bir sevkiyat gözetim firmasından belge temin edilmeksizin yapılabilecek olmakla beraber; nihai önlemin uygulanma tarihinin henüz belli olmadığı dikkate alındığında ilgili sevkiyatın nihai önlem uygulanma tarihinden sonra Endonezya’ya varması ihtimal dahilindedir. Bu durumda, ihracatçı firmalarımızın mezkur sevkiyatlarında gözetim firmasından temin edilecek belgenin mevcut olmamasından ötürü, Endonezya Gümrüklerinde sorun yaşayabilecekleri düşünülmekte olup, firmalarımızın bu hususu dikkate almalarında fayda görünmektedir,” denilmektedir.

 

 

Ümit SARI

Genel Sekreter Yrd.