Emniyet Camlarına İlişkin Gözetim Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hk. (Güneş Panellleri)

İLGİLİ SEKTÖR:  Güneş Panellleri

Konu:  Emniyet Camlarına İlişkin Gözetim Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hk. (Güneş Panellleri)

Duyuru Özeti:

7007.19.80.00.15 GTİP’inin de dahil olduğu muhtelif GTİP’lerdeki emniyet camları 2020/1 sayılı Tebliğ kapsamında 1,00 USD/kg gözetim uygulamasına tabi tutulmaktadır.

Tebliğ eki “Başvuru Formuna Eklenecek Formlar ve Belgelere” ilişkin hususlarda değişiklik yapılmıştır.

7007.19.80.00.15 GTİP’li eşyanın güneş paneli üretiminde kullanılmaya mahsus olanları için, güneş paneli üretimine ilişkin kapasite raporunun sunulması halinde başvuru formuna eklenmesi gereken 2B-İhracatçı-Üretici Bilgi Formu aranmayacaktır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net