Elektronik Yolla Tebligatta Tebliğ Tarihi Hakkında 

 

 

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu: Elektronik Yolla Tebligatta Tebliğ Tarihi Hakkında 

Duyuru Özeti:

Elektronik yolla yapılan tebligatlarda, tebliğin yapılmış sayılacağı tarihin belirlenmesinde tereddütler olması üzerine Gümrükler Genel Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görüşlerine de yer verilen 43342563 sayılı bir dağıtımlı yazı yayımlamıştır.
  • Tebligat Kanunun 7/a maddesinin, "Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır" hükmüne amir olduğu,
  • Evrakın muhatabı tarafından okunmuş olmasının, yasal sürelerin başlangıç tarihi olarak kabul edilemeyeceği,
  • Muhatabı tarafından beş gün içinde okunan tebligatlarda dahi, “Elektronik ortamda yapılan tebligatın, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacağı,
  • Muhatabın, Kanunen tebliğ yapılmış addedildiği sürelerden daha önce yasal yollara başvurmasının önünde hukuki bir engel bulunmadığı (5 günlük sürenin dolmasından önce)
Hususlarına yer verilmektedir.

Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net