Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkındadır

 İLGİLİ SEKTÖR:Genel 
Konu:Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkındadır
Duyuru Özeti:
11/08/2017 tarihli 30151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ ile elektronik ticaret bilgi sistemi üzerinden yapılması gereken kayıt ve bildirimlere ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.
Yapılan düzenlemenin;
Ağ üzerinde mal veya hizmet satışına yönelik sözleşme yapılmasını veya sipariş verilmesini sağlayan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar ile Tebliğde belirtilen diğer gerçek veya tüzel kişilerin elektronik ticarete ilişkin kayıt veya bildirim yükümlülüklerini kapsadığı,
Münhasıran elektronik posta, telefon araması, kısa mesaj veya elektronik ortamda doğrudan iletişime imkân veren benzeri bireysel iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeleri gerçekleştiren hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılara uygulanmayacağı,
Belirtilmiştir.
Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların kayıt altına alınması, elektronik ticaret verilerinin toplanması, bu verilerin işlenerek istatistiki bilgilerin üretilmesi amacıyla Bakanlık tarafından Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) tanımlı sistemin kurulduğundan bahisle söz konusu sisteme kayıt ve bildirimlere dair düzenlemelere yer verilmiştir.
 

Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.