Elektronik Tebligat Sistemi HakkındaLutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: Elektronik Tebligat Sistemi Hakkında 

Duyuru Özeti:
 

Elektronik Tebligat Sistemi: Bilişim sistemleri vasıtasıyla muhatabın elektronik tebligat adresine iletilmek üzere, tebliğ evrakının gönderildiği ve elektronik ortamda delillendirilerek tesliminin sağlandığı sistem olarak tanımlanmaktadır.

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün dağıtımlı yazısında; Elektronik Tebligat Sistemine ilişkin teknik çalışmaların tamamlandığı ve sistemin 05.11.2018 tarihi itibariyle gerçek ortamda devreye alındığı belirtilmektedir.

Mükellefler tarafından okunmamış olsa bile elektronik ortamda yapılan tebligatlar muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılmaktadır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net