Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında 

 

 

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Elektronik 

Konu: Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında 

Duyuru Özeti:
 

18.06.2019 tarihli Resmi Gazete’de Elektronik kimlik bilgisini haiz eşyanın ithalatında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek kontrole ilişkin usul ve esasları düzenleyen 2019/19 sayılı Tebliğ yayımlanmıştır.  

  • IMEI numarasını haiz eşyanın serbest dolaşıma girişi öncesinde IMEI numarasının uygunluk kontrolü için Tek Pencere Sistemi üzerinden beyan sahibi tarafından BTK’ya başvurulur.
  • BTK tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek kontrolün olumlu sonuçlanması halinde, uygunluk yazısı verilir.
  • Beyan edilen eşyaya ait IMEI numarası gümrük beyan sistemine girilir, beyannamenin tescilinde uygunluk yazısı gümrük idaresince aranır.
  • IMEI numarasını haiz eşyanın serbest dolaşıma girişinde bu Tebliğ hükümlerine uygun işlem yapmaktan ithalatçı sorumludur.
  • IMEI numarasının beyan edilmemesi halinde, eşyanın IMEI numarası içerip içermediğine dair gümrük idaresince ayrıca bir araştırma yapılmaz.
 Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net