Elektronik Defter ve Belge Uygulamalarına İlişkin VUK Genel Tebliğ Taslağı Hakkında 

 

 

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 
 

Konu:Elektronik Defter ve Belge Uygulamalarına İlişkin VUK Genel Tebliğ Taslağı Hakkında

Duyuru Özeti:
 

Gelir İdaresi Başkanlığı; elektronik defter ve belge uygulamalarına ilişkin hususları açıklığa kavuşturmak için Tebliğ Taslakları hazırlamakta ve süreç içerisinde gelen taleplere istinaden taslak metinlerde çeşitli değişiklikler yapılmaktadır. 
 
Taslak metinlerden hareketle daha önceki tarihlerde hazırlamış olduğumuz bültenlerde; E-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına zorunlu geçiş tarihinin önce  01/01/2019  olarak belirlendiğine, daha sonrasında güncellenen Tebliğ taslağı ile e-irsaliye uygulamasına zorunlu geçiş tarihinin  01/07/2019 tarihine ötelendiğine dair duyurulara yer verilmişti.
 
Ancak, elektronik defter ve belge uygulamalarına ilişkin  mevzuatta sadeleştirmeyi ve basitliği sağlamak üzere, bugüne kadar yayınlanmış olan 19  adet Genel Tebliğ  yerine TEK bir Genel Tebliğ hazırlanmasına yönelik  çalışmalar kapsamında “Elektronik Defter ve Belge Uygulamalarına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı”  hazırlanmıştır. 
 
Söz konusu Tebliğ Taslağında öngörülen yeniliklerden bazılarının başlıklarına aşağıda yer verilmektedir.
  
  • 2018  veya müteakip yıllar cirosu 5 milyon TL’yi aşan mükelleflerin 1.1.2020 tarihine kadar ( 2019 ve izleyen yıllar cirosu 5 milyon TL yi aşan mükelleflerin  ise ilgili yılı izleyen 2 nci yılın başından itibaren)  e-Fatura ve e-Defter uygulamasına  geçiş zorunluluğu getirilmesi,
  • ÖTV (I) sayılı liste kapsamındaki mallar ile ilgili olarak EPDK dan lisans alan veya ÖTV III sayılı liste kapsamından ÖTV mükellefiyeti tesis ettirenlerin (bayilik lisansı olanlar dahil), lisans alımı veya ÖTV mükellefiyetinin tesis edildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren  (2019 yılında lisans alımı veya mükellefiyet tesisini gerçekleştiren mükellefler  1.1.2020 tarihinden itibaren) e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilmesi,
  • Gümrük Beyannameli mal ihracı faturaları ile yolcu beraberi eşya ihracı faturalarında 1/7/2017 tarihinden itibaren olduğu gibi, e-Fatura uygulamasında bulunan mükelleflerin bavul ticareti kapsamında hali hazırda kağıt ortamda düzenledikleri ÖZEL FATURA’ların da 1.1.2020  tarihinden itibaren elektronik ortamda ve e-Fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğunun getirilmesi,
  • e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu uygulamalarına 1/1/2020 tarihinden itibaren zorunlu olarak dahil olması gereken mükellef gruplarının yeniden belirlenmesi,
  • e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olmayan alıcılara da sevk irsaliyesinin e-İrsaliye olarak düzenlenmesi ve muhatabına talebi doğrultusunda kağıt veya elektronik ortamda iletilmesi,
Konuya ilişkin duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 
Söz konusu Tebliğ Taslağına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 
Not: Tebliğin hala taslak halinde olduğunu zorunlu geçişe ilişkin belirlenen sürelerin değişebileceğinin bilinmesi gerekmektedir. 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net