Elektrikli Araçlara İzin Belgesi Düzenlenmesi ve İzin Belgesinden Muafiyet Hk.

İLGİLİ SEKTÖR: Elektrikli Araçlar
 
Konu:  Elektrikli Araçlara İzin Belgesi Düzenlenmesi ve İzin Belgesinden Muafiyet Hk.
 
Duyuru Özeti:

29.11.2023 tarihli Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin 2023/22 sayılı Tebliğe göre;


8703.80.10.00.11 ve 8703.80.10.00.19 tarifelerinde sınıflandırılan “sadece elektrik motorundan tahrikli olan binek taşıtlarının” Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler menşeli olmayanlarının Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde, gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca veya yetki verdiği kurum veya kuruluşça düzenlenen “İzin Belgesi” aranacaktır
 
GTİPEşya Tanımı
8703.80.10.00.11– – – Tahrik gücü vermeyen bir içten yanmalı motora sahip olanlar
8703.80.10.00.19– – – Diğerleri

İzin belgesi muafiyeti sağlanabilmesi için eşyanın A.TR Dolaşım Belgesi veya ilgili Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında menşe ispat belgesi ile gelmesi gerekmektedir.

İzin Belgesi düzenlenebilmesi için;
 
  • İthalatı yapılacak eşyanın satış sonrası montaj, bakım ve onarımı için TS 12047 ve TSE K 646 standartlarında 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçının kendisi tarafından kurulmuş olduğunun Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmesi,
  • Elektrikli araç alım, satım, bakım ve onarımından sorumlu olacak kişilerin TSE veya Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından münhasıran elektrikli araç alım, satım, bakım ve onarımına ilişkin bir yeterlilik belgesine sahip olması,
  • İthalatı yapılacak her bir marka için Türkiye`de kurulmuş en az 40 personele sahip Türkçe çağrı merkezi ile hizmet verilmesi,
  • İthalatı yapılacak eşyanın imalatçısının yurt içinde yerleşik yetkili temsilcisinin olması,
  • Batarya sistemlerinin izlenmesi, kontrolü ve denetimine ilişkin yürütülecek işlemlerin ithalatçı tarafından kabul edildiğine dair yazılı bir taahhütname verilmesi,
Koşullarının bir arada sağlanması gerekmektedir.

Söz konusu düzenleme 29.12.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net