Elektrik Üretimi Amaçlı Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Kömür – Enerji 

Konu:  Elektrik Üretimi Amaçlı Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hk.

Duyuru Özeti:

Elektrik üretimi amaçlı kömür ithalatına 2016/9073 sayılı Karar kapsamında Ek Mali Yükümlülük uygulanmaktadır.

 
GTİPEşya TanımıEk Mali Yükümlülük1
2701.12.90.00.00Diğerleri (Elektrik üretiminde kullanılmayanlar hariç)(70 ABD Doları/Ton2)- (Uluslararası Fiyat)3
(1) : Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna- Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Güney Kore, Morityus ve Malezya menşeli ithalatta ek mali yükümlülük uygulanmaz.
(2) : Brüt ağırlık
(3) : Uluslararası fiyat olarak, gümrük beyannamesinin tescil edildiği günün içinde bulunduğu haftadan bir önceki haftada en son yayımlanmış “ICE Rotterdam Coal Future” kapanış endeksi kullanılır. Hafta 7 gün olup pazartesi günü ile başlar.


20.04.2023 tarihli değişiklik ile;

Söz konusu Kararın başlamış işlemlere ilişkin Geçici 2. Maddesi yürürlükten kaldırılmış olup (02/8/2016 tarihinden önceki işlemleri kapsamaktaydı),

Karara eklenen Geçici 3. Madde ile;

02.08.2016 tarihinden önceki tarihlerde gümrüklere sunularak özet beyan verilmiş olanlar da dâhil, mülga geçici 2 nci maddede belirtildiği biçimde özet beyan verilen eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin, 20.04.2023 tarihini takip eden günden itibaren en geç 30 gün içerisinde tescil edilmesi hâlinde, özet beyan kapsamı eşyaya ilişkin olarak bu Karar hükümleri uygulanmayacaktır.

Özetle yeni düzenlemede belirtilen şartları taşıyan eşyadan ek mali yükümlülük tahsil edilmeyecektir.


Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]