Ekonomi Bakanlığının 25.11.2014 tarihli ve 887 sayılı yazısı (Ukrayna, Irak, Suriye, Libya ve Mısır’a gerçekleşecek ihracatlar için Ek Süre ) Hk.Ekonomi Bakanlığının 25.11.2014 tarihli ve 887 sayılı yazısı (Ukrayna, Irak, Suriye, Libya ve Mısır’a gerçekleşecek ihracatlar için Ek Süre )

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz


 

T.C.

EKONOMİ BAKANLIĞI

25.11.2014

Sayı : 31429883-105.01-887  

Konu : Dahilde İşleme

 (İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği)

Dış Ticaret Kompleksi Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. A. Blok 34197 Yenibosna İSTANBUL

Son zamanlarda Bakanlığımıza müracaatta bulunan Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesi ve Dahilde İşleme İzin Belgesi sahibi olan bazı firmalar ile belgesiz ihracat kredisi kullanan bazı firmalar Ukrayna, Irak, Suriye, Libya, Mısır’da yaşanan iç karışıklıklar sebebiyle, bu ülkelere yönelik gerçekleştirecekleri ihracat ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetleri belge/kredi taahhüt süresi içerisinde tamamlayamadıklarını belirterek ilave süre talebinde bulunmaktadırlar.
Bu çerçevede, 18/11/2014 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı kapatılmayan dahilde işleme izin belgelerine,
-Belge ihracat taahhüdünde yer almakla beraber gerçekleştirilmeyen ihracatın Ukrayna, Irak, Suriye, Libya ve Mısır’a yapılmasının kararlaştırıldığının akreditif, kontrat, anlaşmalar vb. bir belgeyle tevsik edilmesi veya,
-Belge sahibi firmaların son iki takvim yılı itibarıyla ihracatının ya da son dört takvim yılı içerisinde düzenlenmiş ve ihracat taahhüdü kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri kapsamındaki ihracatının bir kısmının adı geçen ülkelere gerçekleştirildiğinin tespiti,
kaydıyla en geç belge süresi sonundan itibaren üç (3) ay içerisinde Bakanlığımıza müracaat edilmesi halinde, ilave süre talebinin Bakanlığımız tarafından uygun görüldüğü tarihten itibaren sadece belge kapsamındaki eksik ihracatın tamamlanabilmesini teminen, İhracat 2006/12 sayılı Tebliğ’in 25 ve 49 uncu maddeleri çerçevesinde 3 (üç) ay ek süre verilmesi uygun görülmüştür.
Ayrıca; Irak, Suriye, Libya, Mısır ve Ukrayna’da vuku bulan karışıklıklar yüzünden, 18/11/2014 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı kapatılamayan vergi, resim, harç istisnası belgelerine ve 18/11/2014 tarihinden önce kullanılmış belgesiz ihracat kredilerine; vergi, resim, harç istisnası belgelerine konu işlemler için bu işlemlerin Irak, Suriye, Libya, Mısır veya Ukrayna ile ilişkili olduğunun; belgesiz ihracat kredileri kapsamında taahhüt edilen ihracat için ise taahhüt edilen ihracatın gerçekleştirilmeyen bir kısmının Irak, Suriye, Libya, Mısır veya Ukrayna’ya yapılacağının akreditif, proforma fatura, kontrat, anlaşmalar vb. bir belgeyle tevsiki kaydıyla, vergi resim harç istisnası belgesi kapsamında en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde Bakanlığımıza, belgesiz ihracat kredisi kapsamında ise en geç kredinin istisnadan yararlanma süresinin sonunu takip eden 1 (bir) ay içerisinde ilgili bankaya müracaat edilmesi halinde, ihracat süresi (ek süre dahil) bitim tarihinden itibaren yapılan işlemlerin taahhüde sayılabilmesi ve vergi, resim, harç istisnasından yararlandırılabilmesini teminen İhracat: 2008/6 sayılı Tebliğ’in 17 ve 21 nci maddeleri çerçevesinde 6 (altı) ay ek süre verilmesi uygun görülmüştür.
Bilgileri ve gereğini rica ederim.

 

Şaban Kaan ÖZDEMİR

 

Bakan a.

 

Genel Müdür Yardımcısı

Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4