Ekonomi Bakanlığınca Yayımlanan DİİB, HİİB ve Yurt İçi Teslim Belgeleri Listeleri HakkındaLutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: Ekonomi Bakanlığınca Yayımlanan DİİB, HİİB ve Yurt İçi Teslim Belgeleri Listeleri Hakkında

Duyuru Özeti:
 

16/08/2017 tarihli 30156 sayılı Resmi Gazete’de Ekonomi Bakanlığınca hazırlanan 5 farklı Tebliğ yer almaktadır. Bahse konu tebliğlerde 2017 yılı Temmuz ayına ait düzenlenen veya iptal edilen belgelerin detayları listeler halinde yayımlanmışolup, başlıklarına aşağıda yer verilmiştir.
 
– 2017 Yılı Temmuz Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
– 2017 Yılı Temmuz Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
– 2017 Yılı Temmuz Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
– 2017 Yılı Temmuz Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

 
 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz