Ekonomi Bakanlığınca Yayımlanan 2018 Yılı Nisan Ayına Ait DİİB, HİİB ve Yurt İçi Teslim Belgeleri Listeleri Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 
 
Konu: 
Ekonomi Bakanlığınca Yayımlanan 2018 Yılı Nisan  Ayına Ait  DİİB, HİİB ve Yurt İçi Teslim Belgeleri Listeleri Hakkında


Duyuru Özeti:

10/05/2018 tarihli 30417 sayılı Resmi Gazete’de Ekonomi Bakanlığınca hazırlanan 5 farklı Tebliğ yer almaktadır. Bahse konu  tebliğlerde 2018 yılı Nisan ayına ait düzenlenen veya iptal edilen belgelerin detayları listeler halinde yayımlanmış olup, başlıklarına aşağıda yer verilmiştir. 

– 2018 Yılı Nisan Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
– 2018 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
– 2018 Yılı Nisan Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
– 2018 Yılı Nisan Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
 
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.