Ekonomi Bakanlığınca Yayımlanan 2018 Yılı Mart Ayına Ait DİİB, HİİB ve Yurt İçi Teslim Belgeleri Listeleri Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: Ekonomi Bakanlığınca Yayımlanan 2018 Yılı Mart Ayına Ait  DİİB, HİİB ve Yurt İçi Teslim Belgeleri Listeleri Hakkında

Duyuru Özeti:

10/04/2018 tarihli 30387 sayılı Resmi Gazete’de Ekonomi Bakanlığınca hazırlanan 6 farklı Tebliğ yer almaktadır. Bahse konu  tebliğlerde 2018 yılı Mart ayına ait düzenlenen veya iptal edilen belgelerin detayları listeler halinde yayımlanmış olup, başlıklarına aşağıda yer verilmiştir.

  • 2018 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
  • 2018 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
  • 2018 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
  • 2018 Yılı Mart Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
  • Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
  • Re’sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

 
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.