Ekonomi Bakanlığı ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün “Başka Kurumlar Tarafından Gerçekleştirilen Denetimler” konulu yazısı Hk."Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik" ile "Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme Ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelik" lere istinaden enerji verimliliği denetimlerinin 01/04/2016 tarihinde başlaması planlanmış, ancak denetimlerin teknik altyapısının geliştirilmesi gayesiyle bu denetimler, zikredilen maddeye istinaden ileri bir tarihe ertelenmiştir. Denetim altyapısının oluşturulması çalışmaları tamamlanmış olup, elektrik motorları, klimalar ve elektrik süpürgelerine ilişkin Enerji Verimliliği denetimleri 15/08/2016 tarihinde başlanacaktır.

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞI 
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı : 24545304-331.01.02 – E.68734                                                                                                                 09.06.2016

Konu : Başka Kurumlar Tarafından Gerçekleştirilen Denetimler

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE
Kemeraltı Cad. No:35 K: 1-2-3 Kalaycıoğlu İşhanı 34425 Tophane/İSTANBUL

Bilindiği üzere, 2016/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliğinin Geçici Maddesinin 3 üncü fıkrası, "Ek-l’de belirtilen, ancak “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/9)’nin 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gezi Tekneleri Yönetmeliği hariç olmak üzere Ek-l’inde belirtilmeyen Yönetmeliklere ilişkin denetimlere 1/4/2016 tarihinde başlanacaktır. Genel Müdürlük denetimlerin teknik altyapısını göz önüne alarak bu süreyi uzatabilir ve TAREKS’te ilan eder" hükmünü amirdir.

Bu kapsamda, "Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik" ile "Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme Ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelik" lere istinaden enerji verimliliği denetimlerinin 01/04/2016 tarihinde başlaması planlanmış, ancak denetimlerin teknik altyapısının geliştirilmesi gayesiyle bu denetimler, zikredilen maddeye istinaden ileri bir tarihe ertelenmiştir. Denetim altyapısının oluşturulması çalışmaları tamamlanmış olup, elektrik motorları, klimalar ve elektrik süpürgelerine ilişkin Enerji Verimliliği denetimleri 15/08/2016 tarihinde başlanacaktır.

Bu çerçevede, konu hakkında bilgi edinilmesi ile üyelerinizin 15/08/2016 tarihinde başlaması planlanan denetimlerden haberdar edilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. Keza, konunun takip edilerek, denetimlerin ne şekilde yapılacağına dair Türk Standardları Enstitüsü'nce hazırlanacak Genelgenin de incelenmesi yerinde olacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Zafer SOYLU
 Bakan a. 
Daire Başkanı


DAĞITIM:
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine