EKONOMİ BAKANLIĞI 2014 YILI ÜGD TEBLİĞLERİNE AİT ÇALIŞMALARI HK.Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı, Yönetmeliği ve Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğleri ile belirlenmektedir. Bu çerçevede Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan 2014 yılı Ürün Güvenliği ve Denetimine ait Tebliğler Ekli çalışmada yer almaktadır.

 

Ülkemiz ile AB arasında tesis edilen Gümrük Birliği hükümleri, AB’nin ürünlere ilişkin teknik mevzuatının ve CE işareti, onaylanmış kuruluşlar, piyasa gözetimi ve denetimi, genel ürün güvenliği ve bildirimler gibi yatay kurallarının Türkiye tarafından uyumlaştırılmasını gerektirmektedir. Söz konusu uyumlaştırma faaliyeti de, ülkemiz ile AB arasında malların serbest dolaşımının önündeki engelleri ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.

Bu doğrultuda, AB’nin teknik düzenlemelere ilişkin yatay kuralları, 2002 yılında yürürlüğe giren 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve bu Kanunun  Uygulama Yönetmelikleri ile ulusal mevzuatımıza aktarılmıştır. AB’nin spesifik olarak ürünlere ilişkin teknik düzenlemelerinin önemli bir bölümü ise ilgili Bakanlıklar tarafından uyumlaştırılmış olup, uyum faaliyetleri halen devam etmektedir.

İthalatta ve ihracatta ürünlerin tabi olacağı teknik düzenlemeler ise; Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı, Yönetmeliği ve Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğleri ile belirlenmektedir. Bu çerçevede Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan 2014 yılı Ürün Güvenliği ve Denetimine ait Tebliğler Ekli çalışmada yer almaktadır.

 

 

Ürün Grupları için linki tıklayınız.

http://www.ito.org.tr/wps/wcm/connect/b280e50044c3330981d4892532ca9448/URUN_GRUPLARI.doc?MOD=AJPERES&CACHEID=b280e50044c3330981d4892532ca9448

 

Tebliğler ile ilgili çalışma için linki tıklayınız.

http://www.ito.org.tr/wps/wcm/connect/b3197b8044c3330981d5892532ca9448/TEBLIGLER.doc?MOD=AJPERES&CACHEID=b3197b8044c3330981d5892532ca9448