Ek Mali Yükümlülüğe Tabi Ürünlerde ATR ve Menşe Şehadetnamesinin Sonradan İbrazı Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu:  Ek Mali Yükümlülüğe Tabi Ürünlerde ATR ve Menşe Şehadetnamesinin Sonradan İbrazı Hk.

Duyuru Özeti:

2018/11799 sayılı Karar kapsamında: Bangladeş, Bolivya, Cape Verde, Endonezya, Hindistan, Kamboçya, Moğolistan, Pakistan, Paraguay, Sri Lanka, Ukrayna ve Vietnam menşeli muhtelif eşyanın AB ülkeleri üzerinden ATR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilmesi halinde telafi edici vergi olarak ek mali yükümlülük tahsil edilmektedir.

Söz konusu EMY’nin uygulanmaması için eşyanın Karar’da sayılan ülkeler menşeli olmadığının tevsiki için menşe şehadetnamesinin beyanname ekinde gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.

Gerek ATR Dolaşım Belgesinin gerekse de Menşe Şehadetnamesinin birlikte veya ayrı ayrı olarak beyanname tescil anında veya sonradan verilmesi durumlarında yapılacak işlemlere ilişkin 52216372 sayılı dağıtımlı yazı yayımlanmıştır.

Belgelerin ibraz edilebilme durum ve zamanlarına göre çeşitli kombinasyonlar oluşmakta ve yazıda her bir olası duruma ilişkin açıklamalarda bulunulmaktadır.


  • ATR dolaşım belgesi eşliğinde gelen eşyanın, menşe şehadetnamesinin sonradan getirileceğine dair taahhütte bulunulması halinde EMY en yüksek hadden teminata bağlanmakta, menşe şehadetnamesi süresi içinde sonradan ibraz edildiği takdirde emanete alınmış olan tutar iade edilmektedir.
  • Beyanname tescili anında ATR dolaşım belgesi olmaksızın işlem yapıldığında gümrük vergisi “Diğer Ülkeler” gümrük vergisi oranında tahsil edilmektedir. Bu durumda eşya ATR eşliğinde gelmediğinden ve EMY uygulanmasına ilişkin Kararda, eşyanın ATR eşliğinde gelmesi bir koşul olarak sayıldığından EMY açısından herhangi bir yükümlülük doğmamaktadır.
    • Beyanname tescili anında ibraz edilmeyen ATR’nin sonradan ibrazı halinde, eşyaya ilişkin menşe şehadetnamesi de sunulabilmekte ise, daha öncesinde tahsil edilmiş olan gümrük vergileri iade edilmektedir.
    • ATR dolaşım belgesinin sonradan verildiği durumlarda menşe şehadetnamesinin ibraz edilememesi halinde Karar kapsamında tahsil edilmesi gereken EMY'nin Karardaki en yüksek had üzerinden hesaplanarak EMY ve buna tekabül eden vergilere ilişkin ek tahakkuk çıkarılması ve tahsil edilmesi,
    • “Diğer Ülkeler” oranında tahsil edilen gümrük vergilerine ilişkin iade işleminin ise ancak EMY ve buna tekabül eden vergilerin tahsil edilmesinden sonra yapılması gerekmektedir.
Yukarıda sayılan işlemler kapsamında herhangi bir vergi kaybı söz konusu olmadığından Gümrük mevzuatı uyarınca herhangi bir cezai hükmün uygulanmaması gerekmektedir.

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net