Eğitim Şartı ve Yaş Haddinden Yetkileri Sona Erecek YGM’ler Tarafından Yapılacak İşlemler Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Eğitim Şartı ve Yaş Haddinden Yetkileri Sona Erecek YGM’ler Tarafından Yapılacak İşlemler Hk.

Duyuru Özeti:

Gümrük Yönetmeliğinin “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin Sahip Olması Gereken Nitelikler ve Yetki Belgesi” başlıklı 576 ıncı maddesi ile YGM’lerin asgari eğitim düzeylerine ve yaş hadlerine ilişkin düzenleme yapılmış olup, Yönetmeliğe eklenen geçici madde ile belirlenen mezuniyet ve yaş şartını taşımayan YGM’lerin yetki belgeleri 31/12/2019 tarihine kadar geçerli kılınmıştır.

İlgili Genel Müdürlüğün 82858591 sayılı yazısı ile;

   —  Mezuniyet ve yaş şartını taşımayan YGM’lerin yetkilerinin 31/12/2019 tarihinde son bulacak olması sebebiyle, sistem tarafından işlem yapmalarının engelleneceği,

   —  Söz konusu YGM’ler tarafından yapılmış tüm sözleşmelerin bu tarihte geçerliliğini yitireceği, 

   —  Antrepolara eşya giriş-çıkış işlemlerinde aksaklık yaşanmamasını teminen bu tarihe kadar yeni tespit sözleşmelerinin yapılması gerektiği,

Bildirilmiştir.

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net