E- Fatura İbrazıGümrük ve Ticaret Bakanlığına intikal eden olaylardan serbest bölge işlemleri ile antrepoda devir işlemlerinde gümrük idaresine fatura ibrazı gereken ve ilgilisince e-fatura düzenlendiğinin belirtildiği durumlarda yapılacak işlemler konusunda tereddüt hasıl olduğu anlaşıldığından;

Konuyla ilgili olarak yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar; gümrük müdürlüğünce www.efatura.gov.tr adresinden kullanıcının e-fatura uygulamasına kayıtlı olup olmadığının kontrol edilmesi ve firma kaşesi ile kaşelenmiş ve şirket yetkilisi tarafından imzalanmış e-fatura portalından alınacak e-fatura çıktısının gümrük müdürlüğüne sunulması durumunda söz konusu e-fatura çıktısına istinaden işlem tesis edilmesi gerektiği bildirilmektedir.


Ekli dosyayı indirmek için tıklayınız