E-İrsaliye Uygulama Kılavuzu Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel
 

Konu:  E-İrsaliye Uygulama Kılavuzu Hk.

Duyuru Özeti:

E-İrsaliye Uygulaması Nedir?

Mal hareketlerinin elektronik ortamda düzenli bir şekilde izlenebilmesi amacıyla; 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi”nin, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, alıcısına elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine olanak sağlayan uygulamadır.

E-İrsaliye belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt ortamdaki “sevk irsaliyesi” belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

E-irsaliye’ye ilişkin hususlar ilk olarak 487 sayılı Tebliğ ile düzenlennmiş, sonrasında söz konusu düzenleme kaldırılarak, 509 sıra nolu VUK Genel Teblig ile e-Belge uygulamalarına yönelik Tebliğ düzenlemelerini birleştirilmiş ve e-İrsaliye uygulamasına ilişkin düzenlemeler güncellenmiştir.

Genel Tebliğde yapılan düzenlemeler ile uygulama kapsamında iletilen ve özellik arz eden hususları açıklığa kavuşturmak ve e-İrsaliye uygulamasının daha kolay anlaşılmasını sağlamak üzere Gelir İdaresi Başkanlığınca, “E-İrsaliye Uygulama Kılavuzu”  hazırlanmıştır.  

Kılavuzda ele alınan konu başlıklarına aşağıda yer verilmektedir.

 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net