E-İhracat Desteklerine İlişkin Karar Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  E-İhracat Desteklerine İlişkin Karar Hk.

Duyuru Özeti:

25.08.2022 tarihli E-İhracat Destekleri Hakkında Karar ile;

Şirketlerin, pazaryerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin; e-ihracata hazırlanması, yurt dışı pazarlarda ve pazaryerlerinde Türk ürünlerinin ve markalarının çevrim içi sergilenmesi, tanıtılması, yurt dışı siparişlere ilişkin hızlı teslimatın sağlanmasına ilişkin giderlerinin desteklenmesi ve/veya şirketlerin e-ihracat gerçekleştirmelerine imkân sağlayacak E-İhracat Konsorsiyumları ile Türkiye E-İhracat Platformuna yönelik faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir.

Aşağıdaki başlıklar altında destek unsurlarının detayları ve limitleri belirlenmektedir.

Yararlanıcılara Yönelik Destekler
 
 • Pazara Giriş Rapor Desteği
 • Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği
 • E-İhracat Tanıtım Desteği
 • Sipariş Karşılama Hizmeti ve Depo Kira Desteği
 • Yurt Dışı Pazaryeri Entegrasyon Desteği
 • Çevrim İçi Mağaza ve Hedef Ülke E-Ticaret Paydaşlarından Alınan Hizmet Desteği
 • Pazaryeri Komisyon Gideri Desteği
 • Yararlanıcılara İlişkin Üst Limitler
 
İşbirliği Kuruluşlarına Yönelik Destekler
 
 • Sektörel Ticaret ve Alım Heyeti Desteği
 • E-İhracat Tanıtım Projesi Desteği
 • E-İhracatı Geliştirme Projesi Desteği
 • Türkiye E-İhracat Platformu Desteği
 • E-İhracat Destek Programları ve Proje Esaslı Desteklerin Yürütülmesi
 
Uygulamaya ilişkin hususlar Genelgeler ile belirlenecektir.

Karar kapsamındaki destek üst limitlerinin her takvim yılı başından (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncelleneceği hüküm altına alınmıştır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]