E-FATURA UYGULAMALARI HK. 

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün ekteki yazısında ;

 

Mal mukabili, vadeli akreditif ve kabul kredili ödeme şekillerine göre yapılan kitap ithalatı işlemlerinde ve Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan ithalat işlemlerinde KKDF kesintisi yapılmaması gerekmediği belirtilmektedir.T.C

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞ

Gümrükler Genel Müdürlüğü

07.03.2014/4725

 

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan kitap ithalatı ile yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan ithalat işlemlerinin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF)’ye tabi olup olmadığı hususlarında tereddüt hasıl olduğu anlaşılmıştır.

12/05/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesi uyarınca kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri KKDF kesintisine tabi tutulmakta, peşin ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden ise KKDF alınmamaktadır.

Aynı Tebliğin “Fona Kesinti Yapılamayacak Krediler” başıklı 3 üncü maddesinin 14 üncü bendinde “Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullandırılan krediler”, 21 inci bendinde “Kitap ithalatının finansmanı için kullanılan krediler” den KKDF kesintisi yapılmayacağı, 12 nci maddesinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uygulamaya ilişkin talimatlarının tebliğ hükmünde olduğu belirtilmiştir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 05.12.1997 sayılı 97/7 sayılı talimatında; bu tarihten itibaren mal mukabili, vadeli akreditif ve kabul kredili ödeme şekillerine göre yapılan kitap ithalatı ile kitap ithalatının finansmanı için kullandırılan kredilerden fon kesintisi yapılmayacağı 05.08.1996 sayılı 96/2 sayılı talimatının 7 inci bölümünde ise Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan vadeli ithalat ve bu belge kapsamında kullandırılan kredilerin fon kesintilerinden muaf tutulacağı belirtilmiştir.

Bu itibarla, mal mukabili, vadeli akreditif ve kabul kredili ödeme şekillerine göre yapılan kitap ithalatı işlemlerinde ve Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan ithalat işlemlerinde KKDF kesintisi yapılmaması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Cenap AŞCI

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükler