E-Fatura talimatına İlişkin Gümrük İdarelerinde Kağıt Çıktı Alınması Konusunda Terettüd Yaşanması HkE-Fatura talimatına ilişkin Gümrük İdarelerinde kağıt çıktı alınması konusunda yaşanan tereddütlerle ilgili olarak Risk Yönetimi ve Konrol Genel Müdür Yardımcısı Sayın Rasim KUTLU’nun Dernek Başkanlarına muhatap açıklayıcı mail yazısı
 
Gümrük idarelerinde kağıt çıktı alınması konusunda yaşanan tereddüt ile ilgili olarak aşağıdaki açıklama doğrultusunda işlem yapılması gerekmektedir. Bu konuda firmaların ve gümrük müşavirlerinin uyarılması önem arz etmektedir.
GİB veya GTB sistemlerinde bir sorun yaşandığında (1210 ya da 1220 kodu alındığında) ihracat işlemlerinin aksamaması için e-faturaların kağıt çıktılarına istinaden gümrük çıkış işlemleri tesis edilebilir. Bunun için söz konusu e-fatura kağıt çıktısının bir örneği alınıp, ihracatta e-fatura uygulaması öncesinde kullanılan matbu ( kağıt/e-arşiv) faturada yapıldığı gibi belge üzerine ihracatçı tarafından kaşe ve imza tatbik edilerek ve GÇB’ye “0100” belge kodu ile eklenerek ihracat işlemlerine devam edilebilir. Sistemde yaşanan aksaklık giderildikten sonra GTB tarafından gerekli sistem yanıtı dönülecek olup, söz konusu e-Faturanın GTB portali üzerinden manuel olarak kapatılması gerekecek olup, manuel kapatma işlemi ile ilgili olarak gerekli altyapı hazırlandığında ayrıca duyurulacaktır.

 
 
Rasim KUTLU
T.C.
GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Genel Müdür Yrd.