E-Fatura Hk. (Kağıt Fatura ile İşlem Yapılabilacek Durumlar Hk)Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünun“E-Fatura uygulamasında sistemde ki gecikmeler 2 saati aştığında Kağıt Fatura ile işlem yapılabileceği ile "E-Fatura İşlem" ve E-Fatura Sorgulama" müracaatları hk.

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

 
 
 
Sayı : 73421605-106.05
Konu : E-Fatura
 

DAĞITIM YERLERİNE

 
 
İlgi : 30.06.2017 tarihli ve 73421605-106.05/00026167258 sayılı yazımız
 
 

E-Fatura Uygulamasına ilişkin olarak 30.06.2017 tarihli ve 2017/7 sayılı Genelge yayımlanmıştır. Bu çerçevede 03/07/2017 tarihinde zorunlu olarak başlayan E-Fatura uygulamasına ilişkin olarak Bakanlığımıza çeşitli sorunlar intikal etmiştir. Bu kapsamda  aşağıdaki şekilde işlem tesis edilmesi gerekmektedir:

Söz konusu Genelge'nin 8 inci maddesinde “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (sıra no: 397) uyarınca e-fatura düzenleme yetkisi bulunan yükümlülerin gerek kendi sistemlerinde,gerekse e-fatura Uygulamasında meydana gelebilecek arıza ve kesinti durumlarında kağıt fatura düzenleyebilmeleri mümkün olduğundan, böyle durumlarda kağıt ortamında
düzenlenen faturalar 0100 belge kodu seçilerek gümrük beyannamesinin ekinde beyan edilebilir.” denilmektedir. Bu çerçevede başvuru süresi 2 saati aşmasına rağmen e-fatura süreci tamamlanamayan işlemler için başkaca bir belge aranmaksızın, firmaların beyanı doğrultusunda anılan Genelgenin 8 inci maddesi çerçevesinde kağıt ortamında düzenlenen ve 0100 kodu ile beyan edilen faturalarla işlem yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, aynı Genelge’nin 1 inci maddesinde “E-fatura sisteminde kayıtlı olan ve uygulamayı kullanarak fatura düzenlemek isteyen yükümlülerin Bakanlığımız E-Fatura Portalı'nda işlem ve sorgulama yapabilmesi için “E-Fatura İşlem” ve E-Fatura Sorgulama” olmak üzere iki ayrı profil oluşturulmuştur. Bu profillerde tüm gümrük idarelerinde işlem yapılması mümkün olup, yükümlülerce ilgili gümrük idaresine başvurulması gerekmektedir.

Başvuru sırasında “E-Fatura İşlem” profili için yapılacak başvurularda Ek 1’de yer alan form, “E-Fatura Sorgulama” profili için yapılacak başvurularda da Ek 2’de yer alan form ibraz edilecektir.” hükmü yer almaktadır. Bu meyanda, başvuru sırasında “E-Fatura İşlem” profili için yapılacak başvurularda, Ek 1’de yer alan formun, “E-Fatura Sorgulama” profili için yapılacak başvurularda da Ek 2’de yer alan formun aranması gerekmekte olup başkaca bir belge aranmayacaktır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

 
 
 
H. Hasan Murat ÖZSOY
Bakan a.
Genel Müdür
Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri