E-Devlet Üzerinden Geçiş Belgesi İade İşlemleriE-Devlet Üzerinden Geçiş Belgesi İade İşlemleri

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden gelen bilgilendirme yazısı kapsamında, Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesinin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi; “Bu Yönerge’nin 4 ncü maddesinin (d) bendi uyarınca iadesi zorunlu olan bir önceki sefere ait geçiş belgesini/belgelerini taşıtın çıkışında iade edemeyen firmalar hakkında; Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 43 üncü maddesinin yirminci fıkrasına aykırılıktan dolayı aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin birinci fıkrası (n) bendi uyarınca 10 uyarma verilir. Aynı ülkeye yönelik geçiş belgelerinin birinci uyarmanın veriliş tarihinden itibaren, bir yıl içinde üçüncü kez iade edilememesi halinde, ilgili firmanın yetki belgelerinde kayıtlı tüm araçlarına ihlale konu olan ülkeye/ülkelere ait geçiş belgesi 10 gün süreyle tahsis edilmez.” Hükmüne atıf yapılmaktadır.

Yazının devamında, Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi’nin 4(d) kapsamında iadesi zorunlu geçiş belgelerinin iade edilmemesi durumunda Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 43 üncü maddesinin yirminci fıkrasına aykırılıktan dolayı aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin birinci fıkrası (n) bendi uyarınca Mezkur Yönergenin 20 (a) maddesi kapsamında verilmesi gereken 10 uyarmanın karşılığı ödeme beyanlarının firmaların temsil ve ilzama yetkili personelince e-Devlet Kapısı üzerinden “Ödeme Oluştur” seçeneği kullanılarak girilmesi; firmalara gönderilecek ihlal tespit tutanaklarının ise akabinde firmalarca e-Devlet Kapısı üzerinden ödeme beyanı tarihleri esas alınarak haftalık olarak düzenlenmesi ve uygulamanın 04.03.2013 tarihinden itibaren başlatılmasına 19.02.2013 tarih ve 2895 sayılı Olur’la uygun görüldüğü bildirilmektedir.

Buna göre, iade sisteminde bulunan geçiş belgeleri ile ilgili işlemler firma yetkililerince e-Devlet Kapısı üzerinden T.C kimlik numarası ve şifresi ile, “Geçiş Belgesi İade İşlemleri”, “Geçiş Belgesi Yasak Tarihi Sorgulama Hizmeti”, ile “İadesi Zorunlu Geçiş belgesi Sorgulama Hizmetleri” kullanılarak 04.03.2013 tarihinden itibaren yapılabilecektir.

Bu çerçevede; iade edilemeyen geçiş belgeleri ile ilgili olarak 04.03.2013 tarihi itibari ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından herhangi bir işlem yapılmayacağından, söz konusu uygulama kapsamında e-devlet şifresi temin edilerek ilgili sorgulamaların yapılması önem arz etmektedir