Dünya Gümrük Örgütü (DTÖ) Üyesi Olmayan Ülkeler – Vergilendirme – Menşe – BİLGİ NOTU

Konu:  Dünya Gümrük Örgütü (DTÖ) Üyesi Olmayan Ülkeler – Vergilendirme – Menşe – BİLGİ NOTU

Duyuru Özeti:

03.05.2023 tarihli düzenleme ile;  Gümrük Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.

Menşe şahadetnamesi aranılacak haller ile ilgili 38 inci maddesinde yapılan değişiklikle; İthalat Rejimi Kararı eki listelerde Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmayan ülkeler için öngörülen gümrük vergisi oranının aynı listelerde yer alan “Diğer Ülkeler – DÜ” sütununda gösterilen gümrük vergisi oranından daha yüksek bir oranda belirlenmiş olması halinde eşyanın Dünya Ticaret Örgütü üyesi ülke menşeli olduğunu tevsik etmek üzere menşe ülkenin veya ihracatçı ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenmiş olan menşe şahadetnamesi ibraz edilmesi gerektiğine dair hükümler eklenmiştir.

Daha öncesinde farklı düzenlemeler kapsamında menşe belgesi ibrazı kaynaklı bir çok cezai durum oluştuğundan, ilgili GTİP’lerden yapılacak ithalatlarda yeni düzenlemenin göz önünde bulundurulmasının ve menşe şahadetnamesi ibrazının gerekli olduğu durumlar için şimdiden hazırlıklı olunmasında fayda görülmektedir.

Konuya ilişkin hazırladığımız Bilgi Notunu indirmek için TIKLAYINIZ.

 
Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net