Dünya Bankası Büyüme Tahminlerini DüşürdüDünya Bankası Büyüme Tahminlerini Düşürdü

Dünya Bankası, Çin’den Brezilya’ya önde gelen gelişmekte olan ülkelerdeki beklenenin üzerinde yavaşlama ve bütçe kesintileri ile yatırımcı güveninin azalmasının Avrupa’daki daralmayı derinleştirmesiyle küresel büyüme tahminini aşağı çekti. Dünya Bankası yayınladığı raporunda dünya ekonomisinin 2013 yılı büyüme tahminini Ocak’taki %2,4 beklentisinin ve geçtiğimiz yılki %2,3’ün altına indirdi. Dünya bankası gelişmekte olan ülkelere ait tahminlerini düşürürken, Avro Bölgesi gayrisafi yurtiçi hasılasının %0,6 daralacağını öngördü. Banka, ABD ve Japonya’nın büyüme tahminlerini ise mali ve parasal teşvikleri gerekçe göstererek yükseltti. Bu yılki verilerin küresel ekonominin yavaş yavaş ayakları üstünde durmaya başladığına işaret ettiğini söyleyen kuruluş, ancak toparlanmanın dengesiz ve tereddütlü olmayı sürdürdüğünü belirtti. Dünya Bankası’na göre Avrupalı politika yapıcıların bölgedeki borç krizini kontrol altına alma çabaları, küresel büyüme ve finansal piyasalardaki istikrar risklerini azalttı. Yeni riskler arasında düşük emtia fiyatları ve gelişen piyasa paralarını zayıflatan ve Meksika’daki faizleri sıçratan gelişmiş ülkelerin parasal teşviklerini azaltma tartışmaları bahsediliyor