DTÖ Ticareti İzleme Veritabanı (Trade Monitoring Database)DTÖ Ticareti İzleme Veritabanı (Trade Monitoring Database)

DTÖ Ticareti İzleme Veritabanı (http://tmdb.wto.org), DTÖ üyeleri tarafından uygulanan ticaret önlemleri hakkında bilgi sağlamaktadır. Veritabanındaki bilgiler DTÖ Sekretaryası tarafından düzenli olarak hazırlanan Ticareti İzleme Raporlarından alınmakta ve ticaret önlemini uygulayıcı ülke, önlemden etkilenen ülke, önlem türü ve etkilenen ürün bazında listelenebilmektedir. Oluşturulan verilerin doğrulanması üzere ilgili ülkeye başvurulmaktadır ve henüz doğrulanmayan bilgiler ayrıca belirtilmektedir.

Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü