Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmelere İlişkin Tebliğ Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmelere İlişkin Tebliğ Hakkında 

Duyuru Özeti:
 

Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmelere ilişkin 2018-32/51 sayılı Tebliğ, 06.10.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bahse konu düzenleme ile; her koşulda döviz veya dövize endeksli olarak belirlenemeyecek sözleşmelere ilişkin durumlar açıklanmış, belirlenen şartları taşıması kaydıyla dövizli olarak yapılabilecek sözleşmelere ilişkin istisnai durumlar belirlenmiş ve sözleşmelerin yenilenmesi esnasında tarafların mutabakata varamaması halinde hangi kurun ve artış oranlarının dikkate alınması gerektiği izah edilmiştir. Aşağıda düzenleme kapsamındaki bazı durumlar özetlenmektedir.

Gayrimenkul Satış ve Kiralama Sözleşmeleri

Türkiye’de yerleşik kişiler için gayrimenkul satış ve kiralama sözleşmelerinde herhangi bir istisna bulunmamaktadır.

İş Sözleşmeleri

Türkiye’de yerleşik kişiler iş sözleşmelerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramazlar. (Yurt dışında ifa edilecekler hariç)

Hizmet Sözleşmeleri

Türkiye’de yerleşik kişiler için danışmanlık, aracılık ve taşımacılık dâhil hizmet sözleşmeleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramazlar. Hizmet sözleşmelerine ilişkin istsinai durumlar ise aşağıda sıralanmıştır.


–  Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişilerin taraf oldukları hizmet sözleşmeleri,

–  İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler kapsamında yapılan hizmet sözleşmeleri,


–  Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışında gerçekleştirecekleri faaliyetler kapsamında yapılan hizmet sözleşmeleri,

–  Türkiye’de yerleşik kişilerin, kendi aralarında akdedecekleri, Türkiye’de başlayıp yurt dışında sonlanan ve yurt dışında başlayıp Türkiye’de sonlanan elektronik haberleşme ile ilgili hizmet sözleşmeleri. 
 

Menkul Satış ve Kiralama Sözleşmeleri

Türkiye’de yerleşik kişiler için menkul satış ve kiralama sözleşmelerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılabileceği, ancak iş makineleri dâhil taşıt satış ve kiralama sözleşmelerinin bu kapsamda olmadığı belirtilmektedir.

Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri

Finansal kiralama (leasing) sözleşmelerine ilişkin bedellerin döviz cinsinden kararlaştırılması mümkündür.

Eser Sözleşmeleri

Türkiye’de yerleşik kişiler iş sözleşmelerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramazlar. (Gemi inşası, tamiri bakımı hariç)

Kamu Kurumlarının Taraf Olduğu Sözleşmeler

Kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu sözleşmeler, (Gayrimenkul satış ve kiralama hariç)

Yine kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu döviz cinsinden veya dövize endeksli ihaleler, sözleşmeler ve milletlerarası andlaşmaların ifası kapsamında olmak kaydıyla; yüklenicilerin üçüncü taraflarla akdedeceği sözleşmelerin döviz cinsinden kararlaştırılması mümkündür. (Gayrimenkul satış- kiralama ve iş sözleşmeleri hariç)

Yurt Dışındaki Şube, Temsilcilik ve Ofislerin Durumu

Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışındaki; şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, işlettiği veya yönettiği fonlar, yüzde elli ve üzerinde pay sahipliklerinin bulunduğu şirketler ile doğrudan ya da dolaylı olarak sahipliklerinde bulunan şirketler Türkiye’de yerleşik olarak değerlendirilir.

Yeni Sözleşme Bedellerinin Tespiti

Yeni sözleşme bedelleri belirlenirken taraflar arasında bir mutabakata varılamaması halinde 2/1/2018 tarihinde belirlenen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınacak ve bedellerin yeniden belirlendiği tarihe kadari süreç için tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları göz önünde bulunarak hesaplama yapılabilecektir

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.