Donatım ve İşletme Malzemeleri hakkında yazı ( 24.04.2013 / 08274 ) 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :31775355-153.08

Konu :Donatım ve İşletme Malzemeleri

24.04.2013 / 08274

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İlgi: a) 24/01/2013 tarihli ve 1575 sayılı yazımız.

b) 08/02/2013 tarihli ve 2551 sayılı yazımız.

c) 20/02/2013 tarihli ve 3374 sayılı yazımız.

d) 29/03/2013 tarihli ve 6331 sayılı yazımız.

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan ve ilişikte bir örneği gönderilen 12/04/2013 tarihli ve 4552 sayılı yazıda; 31/12/2013 tarihine kadar geçerli olması şartıyla, ilgi (d) yazı ekinde yer alan listeye ilave olarak bir yeni firmanın da 2010/28 sayılı Genelgenin Ek-1’inde yer alan “Havayolu Şirketleri ile Hava Aracı Bakım Kuruluşlarına ait İşletme Donatım Malzemesi Listesi” kapsamındaki eşyaya ilişkin taleplerinin uygun bulunduğu bildirilerek, yılık izin verilen firmalara dair listenin son hali gönderilmiştir.

Bu çerçevede, söz konusu Genelgenin 1 nolu ekli listesinde yer alan 6813.20.00.21.00 GTİP’li eşyanın 2013/6 sayılı “Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi)” uyarınca ithalinin yasaklanmış olduğu hususunun göz önünde bulundurularak bağlantıları ilgili gümrük müdürlüklerinden belirtilen tarihe kadar gerçekleştirilecek olan ithalat işlemlerinde anılan Genelge uyarınca işlem yapılması hususunda gereğini rica ederim.

Filiz KARADEMİR

Bakan a.

Daire Başkanı

 

EK: 1 yazı ve eki örn.

DAĞITIM:

– Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

– Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

– İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

– Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

– Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

– Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

– Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Sayı :26005653-406/695 –

Konu :Donatım ve İşletim Malzemeleri

12.04.2013 / 04552

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

 

İlgi: a) 04.01.2013 tarih ve B.11.1.SHG.0.15.01.00-406/44-305 sayılı yazımız.

b) 16.01.2013 tarih ve B.11.1.SHG.0.15.01 .00-406/95-/754 sayılı yazımız

c) 23.01.2013 tarih ve 26005653-406/135-1012 sayılı yazımız.

d) 01.02.2013 tarih ve 26005653-406/203-1570 sayılı yazımız.

e) 20.03.2013 tarih ve 26005653-4065/517-3366 sayılı yazımız

 

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 29.06.2010 tarih ve (2010/28) sayılı Genelgesinde yayınlanan gümrük muafiyetine tabi donatım işletme malzemesine ilişkin (EK- 1) liste kapsamındaki talepleri Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilerek, 31.12.2013 tarihine kadar geçerli olması şartıyla, uygun bulunan havayolu işletmeleri ile hava aracı bakım kuruluşlarının listesi ilgi(a), ilgi(b), ilgi(c), ilgi(d) ve ilgi(e) yazımız ekinde Gümrükler Genel Müdürlüğüne gönderi1mişti.

Gümrük muafiyetine tabi donatım ve işletme malzemesine ilişkin (EK-1) liste kapsamında talepleri Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilerek uygun bulunan Genel Havacılık A.Ş. gümrük muafiyetine tabi havayolu işletmeleri ile hava aracı bakım kuruluşlarının bulunduğu listeye eklenmiş olup, yeniden düzenlenen söz konusu liste Ek’te gönderilmektedir. Ayrıca anılan genelgenin havacılık eşyası listesindeki (Ek- 1) Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonuna dahil malzemenin, Esenboğa Gümrük Müdürlüğü, Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine Bağlı Gümrük Müdürlükleri, Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Gümrük Müdürlükleri, Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğü, Adana Gümrük Müdürlüğü, İzmit Gümrük Müdürlüğünde “Hava Ulaşım Araçlarına Ait Donatım ve İşletme Malzemesi” kapsamında değerlendirilerek işlem yapılması amacıyla söz konusu Gümrük Müdürlüklerine gerekli talimatların verilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi gereğini arz ederim.

Haydar YALÇIN

Genel Müdür Yrd.

EK:

-Havayolu İşletmeleri ve Hava Aracı Bakım Kuruluşları Listesi

Dağıtım:

Gereği: Bilgi:

-Gümrükler Genel Müdürlüğü Genel Havacılık A.Ş.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 31.12.2013 TARİHİNE KADAR 2010/28 SAYILI GENELGENİN EK-1 LİSTESİNDEKİ GÜMRÜK TARİFE İSTATİSTİK POZİSYONUNA DAHİL MALZEME KAPSAMINDA GÜMRÜK MUAFİYETİNDEN FAYDALANACAK HAVAYOLU İŞLETMELERİ İLE HAVA ARACI BAKIM ŞİRKETLERİNİN LİSTESİ

 

 

1-TÜRK HAVA YOLLARI TEKNİK A.Ş.

2-PRATT& WHITNEY THY TEKNİK UÇAK MOTORU BAKIM MERKEZİ LTD.ŞTİ.

3-GOODRICH TURKISH TECIINIC

4-MNG HAVAYOLLARI VE TAŞIMACILIK A.Ş.

5-MNG TEKNİK UÇAK BAKIM HİZMETLERİ A.Ş

6-MNG JET HAVACİLİK A.Ş.

7-HAVACIL1K TEKNİK A.Ş

8-ULS HAVAYOLLARI KARGO TAŞIMACILIK A.Ş.

9-BORAJET HAVACILIK TAŞIMACILIK UÇAK BAKIM ONARIM VE TİC. A.Ş.

10-PRIMA HAVACILIK HİZMETLERİ A.Ş.

11-EMAIR HAVACILIK VE TİCARET A.Ş.

12-SETAIR HAVA TAŞIMACILIĞI VE HİZMETLERİ A.Ş.

13-ATLASJET HAVACILIK A.Ş

14-ONUR AIR TAŞIMACILIK A.Ş.

15-TARKIM UÇAK BAKIM ONARIM VE HAV. TİC.LTD.ŞTİ.

16-HÜRKUŞ HAVA YOLU TAŞIMACILIK VE TİCARET A.Ş.

17-ZORLU AIR HAVACILIK A.Ş.

18-PEGASUS HAVA TAŞIMACILIK A.Ş

19-TÜRK HAVA YOLLARI A.O

20-GÜNEŞ EKSPRES HAVACILIK A.Ş.

21-SANCAK HAVA YOLARI A.Ş.

22-ACT HAVA YOLLARI A.Ş.

23-MRO TEKNİK SERVİS SANAYİ TİCARET A.Ş

24-SARP HAVACILIK A.Ş.

25-TÜRK HAVA KURUMU (TÜRKKUŞU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)

26-SKY LINE ULAŞIM TİC.A.Ş.

27-KÖRFEZ HAVACILIK TURİZM VE TİCARET A.Ş.

28-GENEL HAVACILIK A.Ş.

 

 

İbrahim Halil BOZ

Uçuşa Elverişlik Koordinatörü

 

 

Revizyon No:

05

İlk Yayınlanma Tarihi:

08.01.2013

Revizyon Tarihi:

12.04.2013