Dökme Eşyada Özet Beyan Takibatı Gerektirmeyen Miktar Fazlalıklarında (%3) Fatura Düzenlenip Düzenlenmeyeceği Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: Dökme Eşyada Özet Beyan Takibatı Gerektirmeyen Miktar Fazlalıklarında (%3) Fatura Düzenlenip Düzenlenmeyeceği Hakkında

Duyuru Özeti:

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği, Gümrükler Genel Müdürlüğüne yönelik 26/07/2017 tarihli yazısında; Gümrük Kanunu’nun 237 nci maddesi ve 2012/2 sayılı Genelgeye atıf yaparak dökme gelen eşyada %3’ü aşmayan miktarlardaki fazlalıklarda, aşmayan kısma ait ek fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği konusunda tereddütler oluştuğundan bahisle konuya açıklık getirilmesini talep etmiştir.

Gümrükler Genel Müdürlüğü, 40216608 sayılı cevabi yazısında; Gümrük Kanunu’nun 237/4 üncü maddesi uyarınca, dökme gelen eşyaların belirlenen oranlar dahilindeki eksiklik ve fazlalıkları için takibat yapılmayacağını, eksiklik ve fazlalık takibatı uygulanması gereken durumlarda ise nasıl işlem yapılacağına dair mevzuat maddelerini sıralamış ve bahse konu mevzuat hükümleri dikkate alındığında özet beyan aşamasında özet beyan eksiklik/fazlalık takibatına konu olmayan miktar için ek fatura düzenlenmesine gerek bulunmadığını bildirmiştir.
 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.