Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün 2013/4 sayılı “Antrepo Beyannamelerinde Fiziki Kontrol” konulu bölge müdürlük emri.Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün 2013/4 sayılı “Antrepo Beyannamelerinde Fiziki Kontrol” konulu bölge müdürlük emri ile; bundan böyle kırmızı hat olarak belirlenen antrepo beyannamesi muhteviyatı eşyaların antrepoya sevkinden önce muayenenin yapılması talimatlandırılmıştır.