Distribütör Harici Araç İthalatında Gümrük Kıymetinin Tespiti İşlemleri Genelgesine Geçiş Hükmü Eklenmesi Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR: Otomotiv

Konu:  Distribütör Harici Araç İthalatında Gümrük Kıymetinin Tespiti İşlemleri Genelgesine Geçiş Hükmü Eklenmesi Hk.

Duyuru Özeti:

Gümrükler Genel Müdürlüğünce; distribütörler haricindeki ithalatçılar tarafından gerçekleştirilen araç ithalatında kıymet tespiti konusunda yaşanan tereddütleri gidermek üzere 2021/31 Genelgeyi yayımlanmıştı.

Bahse konu Genelge’nin 4. maddesinde;


  • İthale konu araca ait, ihraç ülkesi gümrük idaresi tarafından düzenlenen ihracat beyannamesinin ve aracın ilk satışında üreticisi tarafından düzenlenen faturanın onaylı örneği beyannameye eklenecek ve gümrük idarelerince bu husus kontrol edilecek, söz konusu belgelerin eklenmediği beyannamelerin muayene ve/veya kontrol işlemleri tamamlanmayacaktır.
Hükmü yer almakta olup,

22.12.2021 tarihinde Genelgeye eklenen Geçici Madde ile yukarıdaki düzenlemeye ilişkin bir geçiş hükmü getirilmiştir.

Yeni düzenleme kapsamında;

22.12.2021 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan veya Türkiye Gümrük Bölgesine gelmiş olan araçlara ilişkin ithalat işlemlerinde Genelgenin 4 üncü maddesinde bahsi geçen; “aracın ilk satışında üreticisi tarafından düzenlenen faturanın onaylı örneğinin ibrazı” şartı aranmayacaktır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net