Dış Ticaret İstatistikleri, Nisan 2013

 Dış Ticaret İstatistikleri, Nisan 2013

Nisan ayında ihracat %0,9 azaldı, ithalat %18,4 arttı 

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2013 yılı Nisan ayında, 2012 yılının aynı ayına göre %0,9 azalarak 12 520 milyon dolar, ithalat %18,4 artarak 22 824 milyon dolar olarak gerçekleşti. 

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2012 Nisan ayında %65,5 iken, 2013 Nisan ayında %54,9’a geriledi.

Dış ticaret açığı %55,1 arttı

Nisan ayında dış ticaret açığı %55,1 artarak 6 643 milyon dolardan 10 304 milyon dolara çıktı.

Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2013 yılı Nisan ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %3,8 azaldı, ithalat %14,3 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2013 Nisan ayında bir önceki aya göre ihracat %1,6 azaldı, ithalat %10,7 arttı.   Dış Ticaret, Nisan 2012-2013                            Dış Ticaret, Ocak-Nisan 2012-2013 
    

Avrupa Birliği’ne ihracat %2,8 arttı

Avrupa Birliği’nin (AB) ihracattaki payı 2012 Nisan ayında %38 iken, 2013 Nisan ayında %39,4’e yükseldi. AB’ye yapılan ihracat, 2012 yılının aynı ayına göre %2,8 artarak 4 936 milyon dolar olarak gerçekleşti.

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Almanya, 2013 Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 2012 yılı Nisan ayına göre %4,2 azalarak 1 054 milyon dolar olurken; Almanya’yı sırasıyla Irak (919 milyon dolar), İngiltere (630 milyon dolar) ve İtalya (614 milyon dolar) takip etti.

İthalatta ilk sırayı Almanya aldı

Almanya ithalatta ilk sırada yer aldı. Bu ülkeden yapılan ithalat, geçen yılın aynı ayına göre %27,7 artarak 2 054 milyon dolar olarak gerçekleşti. Almanya’yı sırasıyla Çin (2 014 milyon dolar), Rusya Federasyonu (1 941 milyon dolar) ve İsviçre (1 607 milyon dolar) izledi.

İhracatta motorlu kara taşıtları ve aksam parçaları ilk sırada yer aldı

Fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi “motorlu kara taşıtları ve bunların aksam parçaları” (1 402 milyon dolar) olurken, bu fasılı; “kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları” (1 102 milyon dolar), “demir ve çelik” (954 milyon dolar) ve “elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları” (749 milyon dolar) izledi.

İthalatta mineral yakıtlar ve yağlar ilk sırada yer aldı

Aynı ayda; ithalatı en yüksek fasıl, “mineral yakıtlar ve yağlar” (4 567 milyon dolar) oldu. Bu fasılı; “kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları” (2 710 milyon dolar), “kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası” (2 553 milyon dolar) ve “demir ve çelik” (1 741 milyon dolar) izledi.