Dış Ticaret Beklenti Anketi’nin 2013 Yılı 3. Çeyrek Beklentilerine İlişkin Sonuçlar AçıklandıDış Ticaret Beklenti Anketi’nin 2013 Yılı 3. Çeyrek Beklentilerine İlişkin Sonuçlar Açıklandı

İhracat Beklenti Endeksi, 2013 yılının 3. çeyreğinde, 2. çeyreğe göre 21,1 puan azalarak 101 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2013 yılının 3. çeyreğinde, 2. çeyreğe göre, İhracat Beklenti Endeksine dahil edilen sorulardan gelecek 3 aydaki ihracat ve ihracat siparişi beklentileri ile şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyine ilişkin soruların Endeksi azalış yönünde etkilediği; son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyine dair sorunun ise Endeksi artış yönünde etkilediği gözlenmektedir. Bununla birlikte, Endeksi oluşturan tüm sorulara ilişkin yayılma endeksleri bir yıl öncesinin aynı dönemine göre daha düşük puanlarda seyretmektedir. Buna bağlı olarak, İhracat Beklenti Endeksi 2013 yılının 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı döneminin 10,6 puan altına gerilemiştir.

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı
İthalat Beklenti Endeksi, 2013 yılının 3. çeyreğinde, 2. çeyreğe göre 3,8 puan artarak 113,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2013 yılının 3. çeyreğinde, 2. çeyreğe göre, İthalat Beklenti Endeksini oluşturan sorulardan gelecek 3 aydaki ithalat beklentisine dair sorunun Endeksi azalış yönünde etkilediği; mevcut ithalat sipariş düzeyi ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyine ilişkin soruların ise Endeksi artış yönünde etkilediği gözlenmektedir. Öte yandan, gelecek 3 aydaki ithalat beklentisine ilişkin yayılma endeksi bir yıl öncesinin aynı dönemine göre daha düşük bir puandayken, birim ithalat fiyatı beklentisi, mevcut ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyine ilişkin yayılma endeksleri bir yıl öncesinin aynı dönemine göre daha yüksek puanlarda seyretmektedir. Buna bağlı olarak, İthalat Beklenti Endeksi 2013 yılının 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı döneminin 2,1 puan üzerine yükselmiştir.