Dış Ticaret Beklenti Anketi’nin 2013 Yılı 2. Çeyrek Beklentilerine İlişkin Sonuçlar AçıklandıDış Ticaret Beklenti Anketi’nin 2013 Yılı 2. Çeyrek Beklentilerine İlişkin Sonuçlar Açıklandı

15 Nisan 2013–Ekonomi Bakanlığı tarafından üçer aylık dönemler halinde uygulanan Dış Ticaret Beklenti Anketi (DTBA), dış ticaretimize yön veren firmaların yakın geçmişe ve mevcut duruma ilişkin değerlendirmeleri ile gelecek döneme yönelik beklentilerini yansıtmakta olup, bu hususta gösterge niteliğinde olan endeksler üretmeye yardımcı olmaktadır.

İhracat Beklenti Endeksi, 2013 yılının 2. çeyreğinde 1. çeyreğe göre 20,4 puan artarak 122,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2013 yılının 2. çeyreğinde, 1. çeyreğe göre, İhracat Beklenti Endeksine dahil edilen sorulardan gelecek 3 aydaki ihracat ve ihracat siparişi beklentileri ile şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyine ilişkin soruların Endeksi artış yönünde etkilediği; son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyine dair sorunun ise Endeksi azalış yönünde etkilediği gözlenmektedir. Bununla birlikte, gelecek 3 aydaki ihracat ve ihracat siparişi beklentileri ile son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyine ilişkin yayılma endeksleri bir yıl öncesinin aynı dönemine göre daha yüksek puanlardayken, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyine ilişkin yayılma endeksi daha düşük bir puanda seyretmektedir. Buna bağlı olarak, İhracat Beklenti Endeksi 2013 yılının 2. çeyreğinde bir önceki yılın aynı döneminin 7,1 puan üzerine yükselmiştir.

İthalat Beklenti Endeksi, 2013 yılının 2. çeyreğinde 1. çeyreğe göre 2,8 puan artarak 109,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2013 yılının 2. çeyreğinde, 1. çeyreğe göre, İthalat Beklenti Endeksini oluşturan sorulardan, gelecek 3 aydaki ithalat beklentisine, mevcut ithalat sipariş düzeyine ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyine ilişkin soruların Endeksi artış yönünde etkilediği; birim ithalat fiyatı beklentisine dair sorunun ise Endeksi azalış yönünde etkilediği gözlenmektedir. Öte yandan, gelecek 3 aydaki ithalat beklentisine ilişkin yayılma endeksi bir yıl öncesinin aynı dönemine göre daha yüksek bir puandayken, birim ithalat fiyatı beklentisi, mevcut ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyine ilişkin yayılma endeksleri bir yıl öncesinin aynı dönemine göre daha düşük puanlarda seyretmektedir. Buna bağlı olarak, İthalat Beklenti Endeksi 2013 yılının 2. çeyreğinde bir önceki yılın aynı döneminin 6,2 puan altına gerilemiştir.

Dış Ticaret Beklenti Anketi 2013 2. Çeyrek Beklentileri