DİR Kapsamında Şeker İthalatı Yapmak İsteyen firmaların Tarife Kontenjanından Yararlanabilmeleri ,için TEV’e konu miktarların bildiriminin yapılmasıİhraç edilen şekerli mamullerin bünyesinde kullanılmak üzere ithalatı yapılmak istenen kristal şeker için Dahilde İşleme izin Belgesi başvurularının değerlendirmeye alınmaya başladığı bildirilmektedir. AB ile STA (Serbest Ticaret Anlaşması) olan ülkelere yapılan şekerli mamul iharacatının Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında Telafi Edici Vergi (TEV) oluşması, bu nedenle sıfır gümrük vergisi ile Tarife Kontenjanı kapsamında şeker ithalatı yapılabilmesi için ihracatçı firmalarımızın Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili makamlara DİR kapsamında TEV’e konu olan şeker miktarı bilgisini en 11/01/2016 tarihi mesai bitimine kadar göndermeleri gerekmektedir.

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden alınan 05.01.2016 tarih ve 2016/16-74 sayılı yazıda; şeker hammaddesi kullanılan mamuller için şeker temininde 16/03/2015 tarihinden itibaren değişikliğe gidildiği, yapılan değişiklikle şekerli mamul ihracatının gerçekleştirilmesini müteakip, ihraç edilen eşyaya tekabül eden miktarda kristal şeker ithalatı öngören Dahilde İşleme İzin Belgesi başvurularının değerlendirmeye alınmaya başlandığı, bununla birlikte Avrupa Birliği ve ülkemizin Serbest Ticaret Anlaşması gerçekleştirdiği diğer ülkelere yapılan şekerli mamul ihracatının Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında Telafi Edici Vergi (TEV) sebebiyet verdiği, bu çerçevede sıfır gümrük vergisi ile tarife kontenjanı kapsamında şeker ithalatı yapılabilmesi için Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili makamlara iletilmek üzere ihracatçı firmalarımızın DİR kapsamında TEV’e konu olan şeker miktarı bilgisini en geç 11/01/2016 tarihi mesai bitimine kadar [email protected] adresine göndermeleri gerektiği bildirilmektedir. 

Kaynak: Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği