DİR Kapsamında Bitkisel Yağ İthalatı Hk.

 Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, tarım ürünleri ihracatı öngören Dahilde İşleme İzin Belgesinin düzenlenmesi esnasında uyulacak esasların, İhracat: 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’ne istinaden düzenlenen İhracat: 2011/1 sayılı “Tarım ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi” ile belirlendiği bilgisi verilmektedir.

Yazıda devamla, mezkûr Genelge’ye 21/10/2015 tarihinde yapılan değişiklikle eklenen, 7’nci madde “15) Bitkisel Yağlar” bölümü uyarınca; rafine bitkisel yağ ihracatını öngören belgeler kapsamında, ihraç eşyasının üretiminde ithal eşyasından daha kaliteli veya daha ileri bir imalat aşamasında olan eşdeğer eşyanının kullanılması durumunda, söz konusu Müşavir Raporu ile tevsik edilmesi kaydıyla, 21/10/2015 tarihinden önce düzenlenmiş belgeler ile müeyyide uygulanan ancak vergileri tahsil edilmeyen belgeler de dahil olmak üzere, belge kapsamında gerçekleştirilen ham bitkisel yağ ithalatı DİİB tahhüt hesabına sayılabileceği bildirilmektedir. (Kaynak: www.oaib.org.tr)