DİİB kapsamında Boya Kullanım Oranları

  
     

Dahilde İşleme izin Belgesi kapsamında mamul ürün üretimine yönelik hammadde ve diğer girdiler (boya,yardımcı malzemeler, işletme malzemesi vb.) ithal edilebilmektedir.Tekstil-Konfeksiyon ve deri sektörü ihracatta önemli yer tutan ve döviz kazandıran sektörlerler olarak mamul ürünün bünyesinde kullanılan %3 azami kullanım oranının yetersiz kalması ve bu nedenle de taahhüt kapatılmasının zorlaşması nedeni halen uygulanmakta olan % 3 oranının % 5’e yükseltilmesi talebinde bulunmuş ve Ekonomi  Bakanlığın’ca uygun görülmüştür.  
 

                                                  T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI
                                          İhracat Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 98548161 – 110.03 – 30642
Konu : DİİB kapsamında Boya Kullanım Oranları

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri (İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği)
       (Dış Ticaret Kompleksi Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. B Blok 34196 Yenibosna İSTANBUL)

Bilindiği üzere, 2014 yılında yaklaşık 31 milyar ABD Doları döviz geliri elde edilen tekstil-konfeksiyon ve deri sektörü ihracatında önemli bir yeri olan Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında yapılan ihracat % 35 oranında bir paya sahip olup, mamul ürün üretimine yönelik hammadde ve diğer girdiler (boya, yardımcı malzemeler, işletme malzemesi vb.) dahilde işleme izin belgesi (DİİB) kapsamında ithal edilebilmektedir. Bu bağlamda, mamul ürün bünyesinde kullanılacak boya miktarına da, mamul ürün ağırlığının azami % 3’üne kadar DİİB kapsamında müsaade edilmektedir. Konuya ilişkin olarak Bakanlığımıza intikal eden muhtelif yazılarda, tekstilkonfeksiyon ve deri ürünleri üretiminde kullanılan boyaların kalite ve renk seçeneklerinin artmasına bağlı olarak mevcut % 3 azami kullanım oranının yetersiz kaldığı ve bu çerçevede DİİB taahhütlerinin kapatılmasının oldukça zorlaştığı ifade edilerek, Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Kararı uyarınca sözkonusu oranın % 5’e yükseltilmesi talep edilmektedir. Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde boya makinelerindeki teknolojik gelişmelere bağlı olarak mamul ürün bünyesinde kullanılan boyaların kalite ve renk çeşitlemelerinin artması nedeniyle halen uygulanmakta olan % 3 oranının % 5’e yükseltilmesi, Bakanlığımızca uygun görülmektedir.
 Bilgileri ve gereğini rica ederim.

 
                                                                                            Özgür Volkan AĞAR Bakan a. Genel Müdür V.