DİİB Kapsamı C Şekeri Tahsisatı Hk.Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin Ekonomi Bakanlığı’nın DİİB Kapsamı C Şekeri Tahsisatı konulu yazısı aşağıda yer almaktadır.
DİİB kapsamında şekerli mamul iharacatının gerçekleştirilmesine istinaden, ihraç edilen eşyaya tekabül eden miktarda 1701.99.10.00.11 GTİP’te yer alan “Kristal Şeker” DİİB kapsamında ithal edilebileceği gibi, Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne “C Şekeri Taleplerinin  Karşılanması Şartları ve uygulanması Esaslarına Dair Tebliğ” çerçevesinde Tahsisat Belgesi başvurusunda bulunabilmekte idi.
Ekonomi Bakanlığı’nın talimatına istinaden ithal edeceği kalemleri arasında 1701.99.10.00.11 GTİP’li Kristal Şeker hammadesi bulunan DDİB sahibi firmaların C şekeri hak ediş müracaatı dosyalarının,Genel Sekreterlikten geri teslim alınması ve müracaatın Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine yapılması gerektiği belirtilmektedir. 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

DİİB Kapsamı C Şekeri Tahsisatı Hk.


Bilindiği üzere, imalatçı-ihracatçıların şekerli mamul ihracatının gerçekleşmesini müteakip, ihraç edilen eşyaya tekabül eden miktarda 1701.99.10.00.11 GTİP’de yer alan “kristal şeker”, Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında ithal edileceği gibi, Kurumumuza İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ çerçevesinde Tahsisat Belgesi Başvurusunda da bulunulabilmekte idi.


Bu defa, adı geçen Bakanlıktan alınan yazıda, özetle, ithal kalemleri arasında 1701.99.10.00.11 GTİP kodlu “Kristal Şeker” hammaddesi bulunan Dahilde İşleme İzin Belgesi sahibi firmaların, C Şekeri hak ediş taleplerine ilişkin işlemlerin, (halihazırda İhracatçı Birliklerinde değerlendirilmekte olanlar dahil) Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerince/Grup Başkanlıklarınca yerine getirilmesi gerekmektedir”, denilmektedir.

Bu itibarla, bahse konu talimat gereği, ithal kalemleri arasında 1701.99.10.00.11 GTİP kodlu “Kristal Şeker” hammaddesi bulunan Dahilde İşleme İzin Belgesi sahibi firmaların nezdimizde bulunan C Şekeri hak ediş müracaatı dosyalarının, Genel Sekreterliğimizden geri teslim alınarak, müracaatın, mezkur Ekonomi Bakanlığına Bölge Müdürlüklerine gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”