DİİB hk. (Önemli Uyarı)DİİB hk. (Önemli Uyarı)

İlgili mevzuat uyarınca, Dahilde İşleme İzin Belgesi kullanan firmalarımızca , belgelerin 1. sayfasında yer alan “Özel Şartlar” da belirtilen hususlara uyulmasında azami hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir.

Aksi takdirde, belgelerin taahhüt hesaplarının kapatılması aşamasında tespit edilen “Özel Şart” ihlali durumu, Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ithal edilen girdilerin ihraç edilen mamuller bünyesinde kullanılmış olduğu belirlenmiş olsa dahi, ilgili mevzuata göre belgelerin taahhüt hesaplarının müeyyideli kapatılması sonucunda mağduriyetlere sebep olabilecektir.

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

Özlem KATIRCIOĞLU
Genel Sekreter Yardımcısı

Kaynak: EİB