DHL Express, Türkiye’de 14 yıldır Michel Akavi’nin liderliğinde sürdürdüğü başarılı faaliyetlerine Markus Reckling ile devam edecek.Michel Akavi yerini Markus Reckling’e devrediyor

Dünyanın lider uluslararası hızlı hava taşımacılık şirketi DHL Express, Türkiye’de 14 yıldır Michel Akavi’nin liderliğinde sürdürdüğü başarılı faaliyetlerine Markus Reckling ile devam edecek. Michel Akavi, DHL çatısı altında görevine, Haziran 2012’de üstlendiği, DHL Express Fransa CEO’su olarak devam edecek.
Türkiye’de DHL Express’in liderliğini 14 yıl önce devralan, DHL Express Türkiye’ye ulusal ve uluslararası arenada başarılar kazandıran Michel Akavi bayrağı, Grubun Kurumsal Gelişmeden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini DP DHL CEO’su Frank Appel’e bağlı olarak yürüten Markus Reckling’e devrediyor. Görev dönemi süresince, Türkiye’nin yanısıra, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörlüğü gibi farklı sorumlulukları da yürüten ve DHL Express Türkiye cirosunu 13 kat artıran Michel Akavi DHL Express Fransa CEO’su olarak görevine devam edecek.
Profesyonel çalışma hayatına, Otto Versand Grup ve Tengelmann Grup gibi Almanya’nın önde gelen perakende grubu firmalarında başlayan Markus Reckling, 2000 yılında katıldığı Deutsche Post DHL’de, üst düzey yönetim seviyelerinde pek çok farklı sorumluluk aldı.
2008 yılından bu yana DP DHL Kurumsal Gelişmeden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Markus Reckling; global kurumsal strateji projeleri, stratejik planlama, birleşme ve satın almalar, kurumsal organizasyon ve pazar araştırmaları faaliyetlerinden sorumlu olarak görev yaptı. Ana sorumluluk alanları arasında, BRIC-M gibi gelişmekte olan pazarların büyümesine yönelik stratejilerin geliştirilmesi yer alıyordu.

Kaynak: Lojistik Hattı