Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Destek Ödemelerinin Denetimi Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu:  Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Destek Ödemelerinin Denetimi Hk.

Duyuru Özeti:

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ihracata yönelik devlet yardımları kapsamında yapılan ödemelere ilişkin usul ve esaslar Yönetmelikle belirlenmektedir.

Ticaret Bakanlığı tarafından, ihracata yönelik devlet yardımları kapsamında DFİF’ten yapılan destek ödemelerine ilişkin olarak incelemeci kuruluşlar* nezdinde inceleme ve denetimler yapılmaktadır.

23.09.2020 tarihli değişiklik ile; daha öncesinde İç Denetim Birim Başkanlığınca yapılan denetimlerin, Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca yapılacağı düzenlenmiştir.

İnceleme ve denetim

MADDE 14 – (1) Bakanlık tarafından, ihracata yönelik devlet yardımları kapsamında DFİF’ten yapılan destek ödemelerine ilişkin olarak incelemeci kuruluşlar nezdinde inceleme ve denetimler yapılır. Denetimlerin Bakanlık İç Denetim Birimi Başkanlığınca Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca yapılması esastır.

*İncelemeci Kuruluş: Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracatçı Birlikleri, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ile Bakanlık tarafından görevlendirilen ilgili diğer kurum ve kuruluşlar olarak tanımlanmaktadır. 

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net