Destek Yönetim Sisteminin Kullanımında “Dikkat Edilecek Hususlar” Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel
 

Konu: Destek Yönetim Sisteminin Kullanımında “Dikkat Edilecek Hususlar” Hk.

Duyuru Özeti:

Destek Yönetim Sistemini  – DYS : Mal ihracatına ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası, Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin bileşenlerden oluşan sitem olarak tanımlanmaktadır.

Destek Yönetim Sisteminin kullanılmasına ilişkin usul ve esasların yasal alt yapısı 2019/7 sayılı Tebliğ ile belirlenmektedir.

Bahse konu Tebliğ’in uygulamasına ilişkin detaylı düzenlemeler ise; Genelge ile belirlenmiştir.

Söz konusu Genelgede;


 • Yararlanıcıların Sisteme Tanımlanması
 • Kullanıcıların Yetkilendirilmesi
 • Kullanıcıların Yetkilerinin Değiştirilmesi ve Azli
 • DYS’nin İşleyişi ve Uygulama
Başlıkları altında sistemin işleyişine ilişkin detaylara yer verilmektedir.

Ticaret Bakanlığı internet sitesinde destek yönetim sisteminin kullanımında “Dikkat Edilecek Hususlar” a ilişkin bazı açıklamalara yer verilmiştir.


 • Yararlanıcıların DYS üzerinden başvurularını iletebilmesi için sistemde tanımlı olmaları ve kendileri adına iş ve işlemleri yapacak olan kullanıcıları yetkilendirmeleri zorunludur. 
 • Kullanıcılar modül bazında  tam yetkili veya kısıtlı yetkili olarak yetkilendirilebilir. Kısıtlı yetkili kullanıcılar başvuruları hazırlama yetkilerine sahip iken, tam yetkili kullanıcılar hazırlama ve onaya gönderme yetkilerine sahiptir.
 • Tanımlanma başvuruları şahsen veya KEP üzerinden e-imzalı olarak EK-E'de belirtilen İhracatçı Birliklerine yapılmalıdır. Tanımlanma başvurularına ilişkin usûl ve esaslar ile ibraz edilmesi gereken bilgi ve belgeler aşağıda yer almaktadır.
 • 01/01/2020-31/03/2020 tarihleri arasında yapılacak yeni başvurular (Proje, heyet, yurtdışı birim, ön onay, kapsama alınma, ön onaya bağlı olmayan destek ödeme başvuruları vb.) DYS üzerinden yapılabileceği gibi, DYS öncesindeki başvuru usullerine (KEP vb.) göre de yapılabilir.
 • 31/03/2020 tarihinden itibaren iletilecek yeni başvurular sadece Destek Yönetim Sistemi üzerinden kabul edilir.
 • DYS devreye girmeden önce sonuçlandırılmamış başvurular ile DYS öncesindeki mevzuata göre sonuçlandırılmış (URGE Projesi, Tasarım Projesi, STH-Alım Heyeti-Yurt Dışı Birim-Rapor-Danışmanlık ön onayları vb.) desteklere yönelik yapılacak faaliyet ve destek ödeme başvuruları, proje/ön onay başvurusunun yapıldığı tarihteki mevzuat usullerine göre yapılır ve sonuçlandırılır.
 • Örnek: Devam etmekte olan bir URGE veya Tasarım Projesinin bitmesine 2 yıl süre varsa, bu projenin onay başvurusu DYS üzerinden alınmadığı için kalan proje süresince yapılacak tüm faaliyet ve destek ödeme başvurularına ilişkin süreçler proje onayının alındığı tarihteki mevzuata göre yürütülür.
  1. Örnek: Ön onayı DYS üzerinden verilmemiş olan STH, Alım Heyeti, Rapor-Danışmanlık, Yurt Dışı Birim vb. desteklere ilişkin ödeme başvuruları, ön onayın verildiği tarihteki mevzuat usullerine göre yapılır ve sonuçlandırılır
 • DYS üzerinden yapılacak UR-GE, STH, Alım Heyeti gibi başvurularda yer alacak katılımcı firmaların DYS'de yararlanıcı olarak tanımlı olmaları zorunludur. DYS'de kayıtlı olmayan firmalar, DYS üzerinden yapılacak başvurulara katılımcı olarak eklenemez.
Bahse konu duyuruya ve konuya ilişkin ilgili dokümanların yer aldığı bağlantıların bulunduğu sayfaya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 

 Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net