Destek Yönetim Sistemi’ne (DYS) Belge Girişi Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Destek Yönetim Sistemi’ne (DYS) Belge Girişi Hk.

Duyuru Özeti:

Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamındaki başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçleri, 19.09.2022 tarihinden itibaren Destek Yönetim Sistemi’ne (DYS) entegre edilmişti.

DİR kapsamında belge başvurusunda bulunacak olan ihracatçı firmaların DYS’ye belge girişi sürecinde meydana gelebilecek yığılmaların önüne geçilebilmesi amacıyla İhracat Genel Müdürlüğü 78316099 sayılı yazıyı yayımlamıştır.
  • Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası veya onaylanmış kişi statü belgesi (Varsa),
  • Son döneme ait elektrik faturası (Her takvim yılı itibarıyla yenisi verilmek üzere),
  • İlgili firmaya ait Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bordrosu (Son 12 (on iki) aylık döneme ilişkin ve her takvim yılı itibarıyla yenisi verilmek üzere)
belgelerinin sisteme girişleri ile ilgili iş ve işlemlerin İhracatçı Birlikleri personeli tarafından yerine getirilmesi uygun görülmüştür. 

Bahse konu bilgi ve belgeler, firmalar tarafından ilgili mevzuat kapsamında asılları ile birlikte şahsen veya KEP aracılığıyla İBGS’lere gönderilebilecektir.

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]