Deprem Felaketi Sebebiyle Uygulanacak İşlemler Hk. (Süreler – Cezalar)

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Deprem Felaketi Sebebiyle Uygulanacak İşlemler Hk. (Süreler – Cezalar)

Duyuru Özeti:

Gümrük Mevzuatında süreler önemli bir yer kaplamakta ve ayrı başlıklar halinde düzenlenmektedir. Mevzuatta belirtilen süreler aksine özel bir hüküm bulunmadıkça uzatılamaz veya ertelenemez. Ancak, doğal afetlerin (yer sarsıntısı) de sayıldığı mücbir sebep ve beklenmeyen hallerde süreler işlememekte veya ek süreler tanınmaktadır.

Gümrükler Genel Müdürlüğü; Cumhurbaşkanlığı Kararıyla olağanüstü hal ilan edilen 10 ilde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) bulunan yükümlülerin tüm gümrük idarelerindeki işlemleri ve diğer illerde bulunan yükümlülerin bu illerdeki gümrük idarelerinden yapılan işlemlerin süreçlerine dair 00082736160 sayılı yazıyı yayımlamıştır.
 
  • Özet beyan kapsamındaki eşyanın beyannamesinin verilmesine,
  • Beyannamenin işlemlerinin bitirilmesine,
  • Geri verme/kaldırma başvurularına,
  • İtirazlara,
  • Menşe şahadetnamelerinin sonradan ibrazına,
  • Mahrece iadeye,
  • Nihai kullanıma,
  • İhracat veya yeniden ihracat amacıyla geçici depolama yerlerine konulan eşya ile geçici depolama yerine konmaksızın ihraç edilecek eşyaya,
İlişkin sürelerin, 06.02.2023 tarihinden önce dolmamış olması kaydıyla, 31.07.2023 tarihine kadar işlememesine,

Söz konusu 10 ilde merkezi bulunann veya veya bu 10 ile getirilecek eşya için geçici ithalat rejimi ve gümrük kontrolü altında işleme rejimi, gümrük idaresince izin verilen hariçte işleme izni kapsamında yurtdışına gönderilen eşyanın geri getirilmesi için gereken rejim kapsamındaki işlemlere ilişkin sürelerin  31.07.2023 tarihine kadar işlememesine,

Doğu Akdeniz, Orta Akdeniz, GAP, Fırat ve İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri bağlantıları gümrük idareleri hareketli ve/veya varışlı transit beyanlarında 31.07.2023 tarihine kadar süre işlememesine,

Transit rejiminde süre aşımlarında ceza uygulanmamasına,

Uzlaşma taleplerindeki işlemlerin sonuçlandırılmasına ilişkin 45 günlük sürenin uygulanmamasına, uzlaşma sürecindeki mükelleflerle mutlaka iletişime geçilerek hareket edilmesine,

Söz konusu 10 ilde bulunan YYS/OKS yükümlüleri ile sınırlı olmak üzere, gümrük idaresine bildirim yapma veya belge sunma, gümrük idaresi tarafından bildirilen eksiklikleri giderme, sunulan belgelerde güncelleme yapma gibi yükümlülükler için belirlenen sürelerin uygulanmamasına,

Karar verilmiştir.

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Not: Yazı ilgili mevzuat maddelerine atıflar yaparak kapsamlı bir şekilde düzenlendiğinden bültende öne çıkan başlıklar özetlenmiş olup, bu kapsamda işlemi olanların yazı aslındaki detaylara göre hareket etmeleri tavsiye edilmektedir.
 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]